CoreVision - Professionel IT i øjenhøjde

CoreVision

EasyInstall - automatiserer udrulningen af klient-software

  Hent produktblad

EasyInstall er udviklet efter ITIL-procestankegangen med fokus på at effektivisere og reducerevirksomheders ressource forbrug og omkostninger til at håndtere installation, administration og support af Windows baserede IT-arbejdspladser. IXP Data tilbyder en softwareløsning, som ud fra principper om centralisering og standardisering skaber enkle og strukturerede arbejdsprocesser. Dette bidrager til en reducering af resurseforbrug, forøget stabilitet, overblik og hurtig reaktionsevne i forhold til forandringer og krav fra brugerorganisationen.

Enkelt og brugervenlig
Udfordringen for alle organisationer er at skabe et sikkert og driftsstabilt IT-miljø samt opnå optimal performance og reducere de totale omkostninger ved installation, administration og vedligeholdelse.

EasyInstall leverer en enkel og effektiv løsning til central administration af Windows baserede IT-arbejdspladser. Installation af operativsystemer, applikationer og opdateringer foregår automatisk over netværket til computerne, hvor de end befinder sig, med brug af ganske få muse-klik.

Med EasyInstall er det hurtigt at installerer og konfigurere computere. Sæt blot net-stikket i maskinen, boot fra netværket og angiv computer navn. Installationen af operativsystem, drivere og indstillinger udføres fuldautomatisk. EasyInstall installerer herefter applikationer og brugerindstillinger ligeledes automatisk i samme proces. Resultatet er en færdig konfigureret IT-arbejdsplads klar til brug.

Optimal kontrol
Enhver computer kan hurtigt re-installeres via EasyInstall fra central-IT uden, at man skal ud til brugeren. Det er ofte hurtigere og mere effektivt at re-installere i stedet for at bruge tid på at fejlsøge. Re-installation foregår automatisk og computeren reetableres inkl. alle de opdateringer, der er foretaget i driftsforløbet. IT-support/helpdesk bruger minimum tid, og brugeren er hurtigt oppe at køre igen.

EasyInstall er absolut det bedste og billigste alternativ på markedet. At IXP Data på trods af sin relative beskedne størrelse er i stand til at få og fastholde tilfredse kunder i konkurrence med løsninger fra internationale firmaer, beror primært på at EasyInstall udelukkende er fokuseret på Windows Desktop og Server Management. Som kunde er man tæt på IXP Data’ udviklingsproces, således at relevante ønsker om nye features hurtig kan realiseres.